ZekerZin is een Vlinderslag uitgeverij

Met de producten en activiteiten wil ZekerZin zorgen voor een positief vlinderslageffect in de samenleven. De vlinderslagen van ZekerZin gaan over het Belang Samen, Zijn en zijnsontwikkkeling, het bouwen van vertrouwen en zingeving. ZekerZin is een initiatief van Marije Kapinga. 

ZekerZin gaat over Zingeving

Activiteiten en producten van ZekerZin gaan over het verdiepen van zin aan je leven.

  • Zodat je beter opmerkt wat je met je leven wilt (doelgericht, allerdaags of levensbeschouwend)
  • Zodat je kunt handelen naar wat belangrijk voor je is (morele rechtvaardigheid van zin)  
  • Zodat je zelf jouw keuzes in het leven kan maken (competentie)
  • Zodat je meer begrijpt waarvoor jij staat in het leven (begrijpelijkheid)

ZekerZin gaat over Vertrouwen

Activiteiten en producten van ZekerZin gaan over het hervinden en versterken van je vertrouwen in jezelf, vertrouwen in de ander en vertrouwen in je omgeving.

ZekerZin gaat over ZIJN

Activiteiten en producten van ZekerZin gaan over aandachtstraining en het uitbreiden van jouw bewustzijn.

  • Zodat je zelf leert opmerken wat er in je omgaat
  • Zodat je zelf leert wat ervaren met je doet
  • Zodat je zelf leert de ervaring los te laten
  • Zodat je handvaten krijgt om in het hier & nu te zijn

ZekerZin gaat over Belang Samen

Activiteiten en producten van ZekerZin geven een vlinderslag in de samenleving. In het leven sta je niet alleen. Wanneer je meer in verbinding komt met je bewuste zijn dan kan je ook sterker in verbinding staan met anderen om je heen. ZekerZin gaat voor: Leven vanuit je kracht!

van ZIJN naar Samen ZIJN naar Samen Werken naar Samen Leven.

ZekerZin is ook een uitgeverij

Tijdens het luisteren naar wat er is kan er zomaar iets ontstaan, gedachten, ideeën, beelden. De uitgeverij van ZekerZin kan helpen in het realiseren in het zichtbaar maken van dit levenswerk.

ZekerZin Uitgeverij faciliteert mensen die werken vanuit hun hart en die hun levenswerk (Soulwork! Bezieldwerk) willen uitgeven en eenvoudig verkopen. Dit doen we met advies op ideevorming, publicatie en online verkoop. Met Printing on Demand is het maken van een professioneel drukwerk/boek/tijdschrift mogelijk!

Aanmelden voor de ZekerZin nieuwsbrief?

Ja, ik meld me aan

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Loesje de zin van het leven