Leven in een gelijkwaardige en waardevolle samenleving. Mijn visie is dat dit ideaal begint bij persoonlijke ontwikkeling.

Wanneer je er voor jezelf er helemaal mag ZIJN, met al je lichte en donkere kanten, dan realiseer je dat iemand anders dit ook mag. Dit respect, eerbied en ontzag voor het zelf maakt het samenwerken en samenleven makkelijker. Vandaar dat ik ben begonnen met een initiatief wat aandacht vraagt voor: Samen ZIJN, Samen Werken en Samen Leven.

In 2010 begon ik met een blog, vanuit de wens om bij te dragen aan positieve maatschappelijke ontwikkeling. Het bleek de motor voor mijn persoonlijke ontwikkeling, zicht op mijn ZIJN. Door te schrijven over een spontane wandeltocht naar Santiago de Compostella, een opleiding tot kunstzinnig counselor en alledaagse ervaringen werkte ik aan een visie.

Sinds december 2012 is de site uit de lucht, niet vanwege gebrek aan inspiratie maar door een hacker die had bedacht deze site te willen gebruiken voor spam. Ongewenst laat dat duidelijk zijn. In plaats van de site opnieuw te bouwen, heb ik gekozen voor een nieuwe levensstroom.

De visie van Belang Samen blijft een leidraad …

Samen Zijn

Gelijkwaardigheid begint bij het (h)erkennen van jezelf. Wat waardevol is kan je alleen beantwoorden wanneer je ruimte geeft aan je eigen (denk/gevoels)beelden.

Het gaat dus om bewustwording op de vraag wie je bent en wat je behoeften zijn. Wat je kracht en je schaduw is. ZIJN gaat over jezelf vragenstellen over wat je doet, met wie je bent, waar je staat en het doorzien of (h)erkennen van al deze kanten.

Het erkennen van wat was, het herkennen in het nu en bewust beleven in het nu. De stap van Zijn naar Samen Zijn is klein, door ook ruimte te geven voor de antwoorden van anderen op deze vragen. Met Samen Zijn bedoel ik in de eerste plaats jezelf zijn en het laten zijn van de ander. Het is ruimte geven aan elkaar, de overeenkomsten en de verschillen zien, dit (h)erkennen en in enkele gevalen benoemen of delen in dialoog om te komen tot een nieuwe ervaring.

Samen Werken

Een grote uitdaging bij samenwerken is communicatie. Wanneer een van de twee andere verwachtingen, een dubbele agenda of een speciale positie heeft ten opzichte van de ander (of deze denkt te hebben) wordt het een ondoorzichtig spel van (be)oordeling en strategie. Vooral wanneer persoonlijke gedachten of angsten niet uitgesproken worden of impliciet blijven.

Een gezamenlijk doel, duidelijke afspraken rondom verantwoordelijkheid en contact helpt om tot positieve samenwerking te komen. Maar wat dit spel gemakkelijker en transparanter maakt is echt contact, dialoog over de opvattingen, behoeften en zijn van het zelf en de ander. Echt contact vanuit eigenheid, respect en doelgerichtheid, dus vanuit het principe van Samen Zijn.

Samen Leven

Zonder dat we er expliciet bewust van zijn leven we elke dag samen. Ook al wonen we alleen en hebben we (misschien wel gekozen) met niemand contact. Niemand is volledig autonoom en zelfvoorzienend. We delen de aarde, onze leefomgeving.

Contact met onze omgeving is belangrijker en mijn visie is wanneer je dit contact aangaat vanuit je bewuste ZIJN er magische ontmoetingen plaatsvinden op een gelijkwaardige, respectvolle en waardevolle wijze.

Dus volgens mijn geeft aandacht op het belang van samenleven inzicht in jezelf zijn, het samen zijn, een verdieping in samen werken en samen leven.

logo_belang_samen_gs