In de maanden januari-april 2010 heb ik kwalitatief onderzoek gedaan naar de rollen, posities en verantwoordelijkheden in het stelsel van basisregistraties. Het doel was om vanuit deze invulling en toemalige aansturing te kijken naar de governance van publieke organisatienetwerken.

Door diepte-interviews met beleidsmedewerkers, adviseurs, managers uit het stelsel en mijn werkervaring bij ICTU Kenniscentrum en Handelsregister (ministerie van Economische Zaken), bleek het mogelijk om verschillende spanningsvelden van samenwerking tussen publieke organisaties aan te geven die van invloed zijn voor de goverance van deze netwerksamenwerking.

Met dit onderzoek heb ik de studie Master of Public Information Management (Tias Nimbas, Universiteit van Tilburg) afgerond.